برگزاری هفتمین جلسه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، هفتمین جلسه از دور چهارم کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه  روز شنبه 10 خرداد 1399 به صورت مجازی در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه برگزار شد
دراین جلسه که با شرکت تمامی اعضای حقیقی و حقوقی برگزار گردید، چند پیشنهاد واصله بررسی شد
شایان ذکر است با توجه به اینکه امتیاز پیشنهادهای واصله سال 1398 برای اداره کارگزینی ارسال می‌شود لذا بررسی تمام پیشنهادهای واصله در سال 1398 هفته آینده به پایان می‌رسد.