برگزاری هشتمین جلسه از دور چهارم کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، هشتمین جلسه از دور چهارم کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه  روز چهارشنبه 21خرداد 1399 به صورت مجازی در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه با حضور اعضای حقوقی و حقیقی برگزار شد و برسی پیشنهاد واصله سال 1398 به اتمام رسید.