برگزاری ششمین جلسه کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، ششمین جلسه از دور چهارم کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه  روز دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 به صورت مجازی در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه برگزار شد.
دراین جلسه که با شرکت تمامی اعضای حقیقی و حقوقی برگزار گردید، چند پیشنهاد واصله بررسی شد.